Zaprezentuj swój projekt na FB Tuningkingz

30.12.2024 - 31.12.2024

Zaprezentuj swój projekt na FB Tuningkingz

Event rules

Wystarczy dodać 3-4 "dobre" zdjęcia oraz opisać projekt. 

 Zgłaszający ma obowiązek przesłać wraz ze zgłoszeniem tylko takie zdjęcia pojazdu do których zgłaszającemu przysługuje pełnia praw autorskich, w tym prawo do udzielenia organizatorowi prawa do publikacji zdjęcia w portalach społecznościowych w tym Facebook i Instagram. W przypadku skierowania do organizatora przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych z prawami autorskimi do przesłanych i publikowanych zdjęć, zgłaszający zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań zmierzający do zwolnienia organizatora z odpowiedzialności. 
To apply for this event, you need to be registered. Sign up

About TuningKingz

Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać tej legendarnej marki ;)